23 март 2017 г.

Баба Яга си вземи, да те пази от беди

     Всички познаваме образа на Баба Яга, който се среща в много приказки. Най-характерна и най - познаваема нейна черта е дългият и нос. Освен това, Баба Яга е беззъба, гърбава и с брадавици. В приказките тя е отрицателен герой и образът ѝ е използван за сплашване на малките деца, които правят бели. " Баба Яга ще дойде да те вземе и да те изяде!" : най-честата заплаха към непослушните малчугани.

     Разбира се, Баба Яга е измислен персонаж. Нейният образ е зает от митологията на древните славянски народи. Тя е митично същество или богиня - покровителка на есента и смъртта. Някъде бях чела, че първообразът на тази митологична фигура е жена, предводителка на амазонки или на племе от канибали.Създали са култ към нея, в който е представена като зла вещица, която може да прави магии и заклинания и има невидими слуги, които използва за своите пъклени планове.
     Легендата за Баба Яга, която стои в основата на приказките, обикаля славянските страни много дълги години. Злата старица живее в гората, в къщичка на пилешки крака с ограда от кости. Тя има голяма пещ, в която опича всеки, който се е осмелил да влезе в къщата ѝ, както и непослушните деца.
     Днес тази легенда започва да се разколебава. С навлизането на западната култура у нас, образът на Баба Яга започва да се променя. Външно си остава същият, но вече е надарен с положителни черти. Съвременното суеверие гласи, че ако си закачиш нейна фигура на входната врата, тя ще те пази от лошите неща, които могат да влязат в дома ти като ги отблъсква с метлата си. Също така ще ти донесе късмет и благополучие в семейството.

Няма коментари:

Публикуване на коментар